KRTKOVE ŠPORTNE URICE

Naj vam predstavimo krtkove športne urice

Smo ekipa mladih športnih vaditeljev, ki se zaveda, da je v Zagorju ob Savi prisotna potreba in interes staršev za vključevanje najmlajših v športne programe. Vadbo bova vodile Diplomantka športne vzgoje Tjaša Logaj in absolventka kineziologije Lucija Kovač. S svojim znanjem in izkušnjami na področju športa želiva ponuditi kakovostno športno vadbo v obdobju »zlatih let« otrok pri razvoju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Otroci bodo postopno spoznavali in usvajali osnovne prvine različnih športnih zvrsti, a obenem v vadbi uživali in različne vsebine spoznavali skozi igro.
Vse aktivnosti temeljijo na igri in dobrem počutju otrok v želji, da bi šport postal njihov vsakdanjik. Vadba poteka 2x tedensko po 60 minut v telovadnici OŠ Ivana Skvarča – ponedeljek in sreda od 18:15 do 19:15 ure.O pomenu gibanja za otroke

Potreba po gibanju je za človeka naravna. Otrok ob gibanju razvija in krepi svoje telo, razvija se njegova motorika in njegove spretnosti. S športno aktivnostjo se posameznik nauči določenega reda in discipline, kar pride prav na vseh življenjskih področjih. Če bo otrok že od majhnega hodil na popoldansko vadbo, bo imel manj težav pri navezovanju stikov z drugimi vrstniki. Ko bo začel hoditi v šolo, bo že navajen na gibanje in igro ob določeni uri, zato bo točno prihajal na vadbo, navajen bo sodelovati v skupini, biti pravičen v igri, sproti bo opravljal šolske obveznosti, da bo lahko hodil na trening, poleg tega pa bo še spoznaval in opazoval svoje gibalne sposobnosti in spremembe in seveda užival ob uspehu in napredku ter se naučil prenašati poraz. Športna aktivnost bo postala del njihovega vsakdana in z njo lahko tudi kakovostno preživljamo prosti čas. Z rednim udejstvovanjem s športno aktivnostjo v mladosti bodo to navado nosili s seboj skozi leta in bo športna aktivnost postala delež pri njihovem zdravem življenjskem slogu. Prav športna dejavnost v mladosti pomeni tudi večjo skrb za zdrav življenjski slog kasneje v življenju.

Kako smo izbrali maskoto

Pri iskanju maskote smo želeli, da bi bila ta nekako povezana z našimi kraji. Izbrali smo športnika Krtka. Krtki so zelo aktivne živali, tako podnevi kot ponoči, saj neprestano iščejo hrano. Pri tem kopljejo rove, ki ležijo na različnih globinah. Naš Krtek je marljiv, tako kot so bili skozi zgodovino marljivi rudarji, ki so na tem območju dolga leta kopali premog v neštetih rovih pod zemljo.Tako, kot je Rudnik Zagorje postavil temelje našemu mestu, želimo, da naše Športne urice postavijo temelje kakovostni športni vadbi za najmlajše na tem območju.

Smo ekipa – domišljija je velikaSkozi igro bodo otroci spoznali in obvladali 4 osnovne sklope vadbe

Cenik krtkovih športnih uric

Mesečna vadba – 2 x tedensko – 15 EUR

Mesečna vadba – 1 x tedensko  – 10 EUR

Mesečna vadba – 2 x tedensko – 2 otroka 20 EUR

Mesečna vadba – 1 x tedensko  – 2 otroka 15 EUR

Prijavi se